Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna

nazwa beneficjenta
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
wartość projektu
45 203 481,85 zł
dofinansowanie z UE
38 380 689,06 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
gryfiński
myśliborski
stargardzki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
4.6. Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest budowa odcinków tras rowerowych wpisujących się w korytarz Trasy Pojeziernej i Trasy Myśla – Tywa – Odra – Zalew. Projekt realizowany został na obszarach cennych przyrodniczo. W ramach przedsięwzięcia wybudowano trasy rowerowe na terenie gmin: Moryń, Chojna, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój, Dębno, Boleszkowice, Barlinek, Ińsko. Poszczególne odcinki tras to: Siekierki – Trzcińsko Zdrój – długość: 36,752 km, Dargomyśl – Chwarszczany – długość: 2,351 km, Dzikowo – Barlinek – długość: 5,443 km, Ińsko- Storkowo – długość: 2,686 km. Łączna długość odcinków wynosi 47,23 km. Odcinki trasy rowerowej pokrywają się z odcinkami kluczowymi i ważnymi wyspecyfikowanymi w koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.