Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

GlassDeep- innowacyjny wkład szklany, przeznaczony do okien obiektów podwodnych

kategoria
nazwa beneficjenta
PROTEH GLASSDEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
6 257 074,88 zł
dofinansowanie z UE
4 717 295,22 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). GlassDeep to innowacyjne rozwiązanie w technologii konstrukcji okien przeznaczonych dla obiektów podwodnych. Innowacyjnością w projekcie jest zastosowanie szkła mineralnego jako surowca do konstrukcji części szklanej okna. W ramach projektu GlassDeep planujemy przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w efekcie których możliwe będzie wdrożenie do produkcji rynkowej okien przeznaczonych do: 1. obiektów podwodnych pływających, jak w szczególności statki pasażerskie, jachty, turystyczne łodzie podwodne, itp.) 2. obiektów podwodnych nieruchomych, jak w szczególności podwodne hotele, obiekty turystyczno-badawcze, bazy nurków, podwodne obiekty militarne, itp. Przewidziany w projekcie program prac zakłada testowanie w warunkach laboratoryjnych, zbliżonych do rzeczywistych oraz rzeczywistych modeli i prototypów okna podwodnego w dwóch wariantach wielkościowych: 1. okna okrągłego o średnicy wkładu szklanego wynoszącego 1200 mm 2. okna prostokątnego o wymianach wkładu szklanego 1200 mm x2200 mm. Projekt realizowany jest w oparciu o otrzymany w dn. 22.05.2017 r. z UP RP PATENT decyzją na wynalazek pt.: Wkład do okna obiektów podwodnych P.406990. Właścicielem patentu jest Proteh Glassdeep Sp. z o. o. (wnioskodawca)

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.