Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych pozyskiwanego w drodze recyklingu zużytych opon o unikatowej charakterystyce spływności, poprawiającego jakość asfaltowych nawierzchni drogowych

nazwa beneficjenta
RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
47 099 160,00 zł
dofinansowanie z UE
19 998 000,00 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
m. Chełm
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Recykl O.O. S.A. zajmuje się głównie przetwarzaniem zużytych opon poprzez ich zbiórkę, odzysk oraz recykling.

Celem projektu było podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki, poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych wcześniej za środki własne, prac badawczo-rozwojowych.

Wynikiem prac była innowacja w skali świata – produkt w postaci poliestrowego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA (www.recykl.pl/Dodatek-SMA). Wykorzystuje się go w procesie budowy nawierzchni asfaltowych.

Dodatek pozyskiwany jest w drodze recyklingu zużytych opon. Jego produkcja wymaga m.in. zastosowania efektywnych metod rozdrabniania opon i oddzielania kordu tekstylnego od gumy. W tym celu, w ramach prac B+R, opracowano nową konstrukcję noży tnąco-rozcierających oraz sposób predykcji optymalnego momentu wymiany noży, co gwarantuje stałą, wysoką jakość wytwarzanego wyrobu.

Opracowane elementy linii produkcyjnej oraz procesy zachodzące podczas produkcji, jak również sam produkt zostały opatentowane.

W związku z niniejszym projektem (wdrożeniem ww. innowacji) powstał nowy zakład produkcyjny – jeden z najnowocześniejszych w Europie i na świecie zakładów produkujących granulat gumowy oraz dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Dotacja unijna pozwoliła na wybudowanie zakładu obejmującego m.in. halę produkcyjną oraz laboratorium. Kompleks wyposażono w linię do recyklingu, linię do produkcji dodatków mineralno-asfaltowych oraz inne urządzenia niezbędne w procesie produkcji. Udoskonalono również właściwości ww. kordu tekstylnego.

Powstanie nowego zakładu umożliwiło realizację założeń projektu – uruchomiono produkcję chronionego patentem, wysokomarżowego produktu. Był i nadal jest to niewątpliwie „krok milowy” w rozwoju Grupy Recykl.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.