Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo - etap I

nazwa beneficjenta
SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO SP.Z O.O.
wartość projektu
113 445 635,92 zł
dofinansowanie z UE
58 589 663,34 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
kartuski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie na terenie Gm. Żukowo, w Aglomeracji Gdańsk, wyznaczonej uchwałą nr 293/XXVII/16 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dn. 24.10.2016 r. i o wielkości 714 990 RLM z oczyszczalnią ścieków „Wschód” Gdańsku. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Gdańsk, w miejscowościach: Żukowo, Borkowo, Pępowo, Banino, Tuchom, Chwaszczyno, Rębiechowo, Czaple i Leźno.

Projekt dotyczy:

  • budowy sieci kanalizacji sanitarnej – 82,6 km,
  • budowy sieci wodociągowej – 0,04 km,
  • przebudowy odcinków sieci wodociągowej – 2,79 km,
  • budowy zbiorników podnoszenia ciśnienia – 6 szt.,
  • zakupu specjalistycznego taboru do obsługi sieci – 2 szt.
  • przebudowy odcinków kanalizacji sanitarnej – 0,39 km,
  • przebudowy przepompowni ścieków – 1 szt.

W wyniku realizacji projektu możliwość przyłączenia do systemu kanalizacyjnego zyska ok. 3200 mieszkańców Gminy Żukowo. Budowa sieci wodociągowej umożliwi podłączenie planowanej przepompowni ścieków, a budowa 6 zbiorników podnoszenia ciśnienia wody pitnej w Chwaszczynie, Baninie i Skrzeszewie poprawi dostawę wody w miejscowościach zamieszkiwanych łącznie przez 15 534 osób. Planowanym efektem projektu jest również oszczędności wody w ilości ok. 450 m³/rok poprzez naprawę awaryjnych odcinków sieci wodociągowej o długości 2,79 km.

 

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.