Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

nazwa beneficjenta
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
wartość projektu
9 602 449,16 zł
dofinansowanie z UE
7 148 207,64 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na digitalizację zbiorów i udostępnianie cyfrowych zasobów w ramach projektu „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”. Celem działania jest powiększenie cyfrowej dokumentacji kolekcji MNW oraz udostępnienie jej w nowym serwisie internetowym. W ramach projektu zostanie otwarta pracownia fotograficzna, w której powstaną wysokiej jakości zdjęcia obiektów. Serwis będzie dostępny od października 2020 roku. Muzeum Narodowe w Warszawie kontynuuje działania, które mają na celu zagwarantowanie łatwego i szybkiego dostępu do bogatej kolekcji MNW. Dzięki projektowi „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” cyfrowa dokumentacja zbiorów MNW zostanie powiększona o fotografie kolejnych 19 tysięcy zabytków. Z zasobów nowego, przebudowanego serwisu, spełniającego standardy cyfrowego udostępniania zbiorów, korzystać będą mogły również osoby niewidome, słabowidzące i niesłyszące. Serwis internetowy oraz materiały dostępne w języku angielskim sprawią, że z kolekcją MNW będą mogli obcować ludzie z całego świata w dowolnym momencie. Powstanie wielka baza wiedzy stanowiąca źródło inspiracji dla studentów, naukowców, branży kreatywnej oraz miłośników sztuki – mówi Piotr Rypson, zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2011 roku MNW uruchomiło serwis Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie, w którym obecnie znajduje się ok. 33 tysiące zdjęć obiektów. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie udoskonalonego serwisu oraz wykonanie fotografii kolejnych 19 tysięcy zabytków. W nowym serwisie znajdzie się 15 ścieżek tematycznych, wzbogaconych 15 filmami edukacyjnymi przetłumaczonymi na Polski Język Migowy, a także 100 kart edukacyjnych do pobrania, przydatnych na lekcjach lub szkolnych prezentacjach. Cała strona internetowa będzie dostępna w języku polskim i angielskim. Nowy serwis będzie funkcjonował pod dotychczasową nazwą Cyfrowe MNW. Dzięki profesjonalnym opisom obiektów serwis stanowić będzie cenne źródło wiedzy oraz inspiracji dla studentów, naukowców i pracowników instytucji kultury. Przedstawiciele biznesu, w tym branży kreatywnej, znajdą tu materiały w wysokiej jakości również do projektów o charakterze komercyjnym. Opracowanie nowego serwisu internetowego wykracza ponad niezbędne standardy cyfrowego udostępniania zasobów. Dostosowanie projektu do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 zapewnia dostępność informacji prezentowanych w serwisie także dla osób niepełnosprawnych, m.in. niewidomych, słabo widzących i niesłyszących. Od 2011 roku Muzeum sukcesywnie udostępnia i digitalizuje swoje zbiory m.in. dzięki platformie Cyfrowe MNW czy obecności na platformie Google Cultural Institute oraz wystawom w ramach dedykowanego sztuce projektu Google Arts & Culture. Od 2015 r. MNW współpracuje z fundacją Wikimedia Polska i udostępnia w wysokiej rozdzielczości arcydzieła ze swoich zbiorów w Wikimedia Commons. w Wikipedii w ramach projektu open GLAM.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.