Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

BUDOWA PASYWNEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W BEŁDOWIE

Name of the beneficiary
GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
Project value
3 334 557,31 zł
Co-financing from the EU
1 198 230,57 zł
Voivodeship
łódzkie
County
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
4.3. Ochrona powietrza
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie , wszystkie pomieszczenia będą zajmowane przez i na potrzeby przedszkola publicznego z którego będzie korzystało 80 osób/dzień. Budynek będzie spełniał parametry budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza ( 11 kWh/m2 rok), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, kolektory słoneczne, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy mini turbiny wiatrowe). Projektowany budynek będzie parterowy o powierzchni użytkowej ok. 600 m2. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) wyniesie 8 ton równoważnika CO2/rok. W ramach projektu zostanie utworzone 1 nowe miejsce pracy. Projekt ma charakter demonstracyjny. Realizacja projektu spowoduje: znaczące ograniczenie zużycia energii pierwotnej dla funkcjonowania obiektu co przełoży się na niskie koszty eksploatacji budynku, redukcję zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie emisji CO2, wykorzystanie OZE poprzez zastosowanie pompy ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystania alternatywnych źródeł energii) i promocji rozwiązań budownictwa pasywnego oraz wykorzystania OZE wśród lokalnej społeczności. Realizacja inwestycji wynika ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, a dokładniej, wpisuje się w zakres celu strategicznego pn. „Rozwój gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej oraz ochrona środowiska przyrodniczego”, który obejmuje realizację działań związanych oszczędnością gospodarowaniu zasobami i podnoszeniu efektywności energetycznej.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl