Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ADAPTACJA DWORU JANA NEPOMUCENA SIEMIEŃSKIEGO (WRAZ Z PARKIEM DWORSKIM) W ŻYTNIE NA CELE TURYSTYCZNO–KULTURALNE

kategoria
nazwa beneficjenta
AGNIESZKA ADAMCZYK AGE DECOR
wartość projektu
8 953 470,69 zł
dofinansowanie z UE
3 496 256,10 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
radomszczański
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.2. Rozwój gospodarki turystycznej
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

PRZEDMIOTEM PROJEKTU JEST ODBUDOWA ZNISZCZONYCH I ZDEWASTOWANYCH WNĘTRZ ZABYTKOWEGO DWORU RODZINY SIEMIEŃSKICH, POŁOŻONEGO W ŻYTNIE (POWIAT RADOMSZCZAŃSKI) PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ (DROGA WOJEWÓDZKA 785) WRAZ ADAPTACJĄ I MODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I PRZYSTOSOWANIE ICH DO FUNKCJI OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIEM OBIEKTU. INWESTYCJA ZOSTANIE ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁKACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ INWESTORA NR 1500/9 ORAZ 1514/1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŻYTNO. PLANOWANE ZADANIE INWESTYCYJNE JEST ZGODNE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. OŚRODEK OFEROWAĆ BĘDZIE NOCLEGI – 24 MIEJSC NOCLEGOWYCH W POKOJACH 2 OSOBOWYCH, RESTAURACJĘ, BIBLIOTEKĘ Z GALERIĄ, SALĘ KOMINKOWĄ, WYDZIELONĄ STREFĘ SPA, ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH, AKTYWNY WYPOCZYNEK: TURYSTYKĘ KONNĄ I ROWEROWĄ, ATRAKCJE HISTORYCZNE DWORKU I GMINY. CZĘŚĆ MIEJSC NOCLEGOWYCH BĘDZIE DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (WNIOSEK UWZGLĘDNIA ELIMINACJI POTENCJALNYCH BARIER JUŻ NA ETAPIE PROJEKTU CO JEST ZGODNE Z KONCEPCJĄ PLANOWANIA UNIWERSALNEGO). GRUPY DOCELOWE – MIESZKAŃCY WOJ. ŁÓDZKIEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI: GRUPY ZORGANIZ. – DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNA (GIMNAZJUM I PONADGIMNAZJALNA), GRUPY ZORGANIZOWANE OSÓB DOROSŁYCH (INSTYTUCJE, PRZEDSIĘBIORSTWA, URZĘDY STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI ZAWODOWE, FUNDACJE I IN.) ORAZ TURYŚCI INDYWIDUALNI. WNIOSKODAWCA PLANUJE, IŻ W 2020 ROKU Z PRODUKTÓW PROJEKTU SKORZYSTA OKOŁO 5410 BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH (OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU – ZGODNIE Z ANALIZA POPYTU). OKRES REALIZ. PROJEKTU – OD IV KWARTAŁ 2017 DO III KWARTAŁ 2019 ROKU. PROJ. W SPOSÓB ZNACZNY ZWIĘKSZY ATRAKCYJNOŚĆ TERENÓW DOLIN RZECZNYCH PILICY, WARTY I BZURY (POWIAT RADOMSZCZAŃSKI). PROJ. SPRZYJA REALIZACJI KRYTERIUM SPRZYJANIE WYPEŁNIENIU WYMOGÓW ZASADY „N+3”. WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH WYNOSI – 50,10%. WNIOSKODAWCA PLANUJE UTWORZYĆ 5 DODATKOWYCH MIEJSC PRACY, WYRAŻONE W EPC

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.