Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Produkcja energii odnawialnej w Lubelskim Centrum Diagnostycznym

Name of the beneficiary
TOMASZ BLICHARSKI LUBELSKIE CENTRUM DIAGNOSTYCZNE
Project value
230 703,23 zł
Co-financing from the EU
121 916,33 zł
Voivodeship
lubelskie
County
świdnicki (lubelskie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
action
4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

PRZEDMIOTEM projektu jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych – jednej o mocy 17,50 kW (instalacja dachowa) oraz drugiej o mocy 20,00 kW (instalacja naziemna) – instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Głównym CELEM projektu jest podniesienie konkurencyjności Lubelskiego Centrum Diagnostycznego poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: – NA POZIOMIE PRODUKTU: * Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). * Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. * Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). – NA POZIOMIE REZULTATU: * Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). * Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. * Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE. * Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl