Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Utworzenie centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX

nazwa beneficjenta
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
wartość projektu
27 916 756,25 zł
dofinansowanie z UE
17 686 257,52 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
otwocki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
1.1. Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest utworzenie centrum innowacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX, a podstawowym założeniem realizacja celów agendy badawczej, zgodnych z celami regionalnej inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Powstałe w wyniku realizacji projektu laboratoria będą wykorzystywane przez przemysł (cel gospodarczy projektu) oraz naukę (cel niegospodarczy projektu). 

Bezpośrednim celem projektu CentriX jest wzrost produktywności i innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw dzięki wsparciu możliwości stosowania przez nie ultranowoczesnych technik badań nieniszczących, dostosowanych do potrzeb odbiorców, a niedostępnych w obecnym systemie gospodarczym. 

Badania nieniszczące (NDT – non destructive testing), które będą realizowane w laboratorium centralnym CentriX, to przede wszystkim badania radiacyjne. Służą one, między innymi, do: 

  • kontroli wyrobów pozwalając na: zmniejszenia braków, wad ukrytych, liczby reklamacji, zwiększenie świadomości niezawodności wyrobów przedsiębiorstw z Mazowsza, 
  • kontroli jakości dostaw surowcowych, np. węgla, kruszyw, cementu, podłoży drogowych i innych, 
  • kontroli technicznej obiektów infrastrukturalnych, w tym: dróg, mostów, budynków, elementów ogólnej infrastruktury technicznej, lotnisk, obiektów przemysłowych, 
  • kontroli procesów przemysłowych, takich jak: przepływów i transportu materiałów i surowców, 
  • kontroli infrastruktury produkcyjnej, skutkującej zwiększeniem niezawodności i zmniejszeniem czasów nieplanowanych przestojów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności ekonomicznej. 

W ramach projektu CentriX wytworzona zostanie i zakupiona infrastruktura badawcza służąca podwójnym celom: rozwojowi w Narodowym Centrum Badań Jądrowych technologii i urządzeń mogących służyć odbiorcom przemysłowym oraz bezpośredniemu, gospodarczemu wykorzystaniu tej infrastruktury poprzez realizację badań nieniszczących i prac badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców. 

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.