Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Gminie Michałowice - ETAP II

Projekt realizowany będzie w Gm. Michałowice, pow. pruszkowski (obręb 13 Reguły, dz. nr 627, 628/1, 628/3, 628/7, 628/8, 628/16). W wyniku realizacji projektu powstanie jeden parking typu „Parkuj i Jedź”. W sąsiedztwie przystanku WKD Reguły oraz UG Michałowice powstanie 114 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i 1 … Czytaj dalej Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – ETAP II