Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji opakowań bag-in-box w firmie BIBP Sp. z o.o.

nazwa beneficjenta
BIBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
122 899,14 zł
dofinansowanie z UE
89 926,20 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
oświęcimski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem badań będzie zdobycie nowej wiedzy oraz opracowanie i przystosowanie technologii produkcji opakowań typu Bag in Box do warunków produkcji Ultra Clean. Będzie to innowacja w produkcji opakowań elastycznych na poziomie krajowym. W ramach zleconych prac badawczo rozwojowych zostaną wykonana wykonana analiza zanieczyszczenia mikrobiologicznego worków przed radiacją, po radiacji oraz wyprodukowanych z wykorzystaniem komory bezpyłowej, badanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego ścian hali produkcyjnej i powierzchni roboczych, badania zapylenia i zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza na terenie całego zakładu z uwzględnieniem rozkładu frakcyjnego zapylenia i zanieczyszczeń mikrobiologicznych, ocena skuteczności ozonowania w ograniczaniu frakcji respirabilnej i całkowitej zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz zapylenia powietrza w hali produkcyjnej, badania zapylenia i zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza wewnątrz symulowanej komory do produkcji bezpyłowej. Badania zostaną zakończone sporządzeniem gotowej technologii produkcji opakowań typu Bag in Box w warunkach produkcji Ultra Clean dla opakowań elastycznych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.