Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji opakowań bag-in-box w firmie BIBP Sp. z o.o.

Name of the beneficiary
BIBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
122 899,14 zł
Co-financing from the EU
89 926,20 zł
Voivodeship
małopolskie
County
oświęcimski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
action
1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem badań będzie zdobycie nowej wiedzy oraz opracowanie i przystosowanie technologii produkcji opakowań typu Bag in Box do warunków produkcji Ultra Clean. Będzie to innowacja w produkcji opakowań elastycznych na poziomie krajowym. W ramach zleconych prac badawczo rozwojowych zostaną wykonana wykonana analiza zanieczyszczenia mikrobiologicznego worków przed radiacją, po radiacji oraz wyprodukowanych z wykorzystaniem komory bezpyłowej, badanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego ścian hali produkcyjnej i powierzchni roboczych, badania zapylenia i zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza na terenie całego zakładu z uwzględnieniem rozkładu frakcyjnego zapylenia i zanieczyszczeń mikrobiologicznych, ocena skuteczności ozonowania w ograniczaniu frakcji respirabilnej i całkowitej zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz zapylenia powietrza w hali produkcyjnej, badania zapylenia i zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza wewnątrz symulowanej komory do produkcji bezpyłowej. Badania zostaną zakończone sporządzeniem gotowej technologii produkcji opakowań typu Bag in Box w warunkach produkcji Ultra Clean dla opakowań elastycznych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl