Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Stworzenie i wdrożenie przez firmę 100% nowego systemu pozwalającego na świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na tworzeniu własnych publikacji i budowania społeczności wokół książek

nazwa beneficjenta
100 PROCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
594 090,00 zł
dofinansowanie z UE
380 000,00 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
przeworski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
działanie
1.4. Wsparcie MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem realizacji przedmiotowego projektu , jest stworzenie systemu, który pozwoli w całkowicie nowatorski sposób świadczyć nową usługę tworzenia własnych publikacji. Będzie ona stwarzała możliwość budowania społeczności życia wokół książki oraz pozwoli na zaistnienie młodym pisarzom i zbudowanie marki na ryku wydawniczym. Czytelnikom natomiast da możliwość współuczestniczenia w procesie tworzenia, a także możliwość korzystania z nowatorskiego formatu synchrobooków. System pozwoli na tworzenie społeczności wokół powstających publikacji, tworzonych zarówno przez profesjonalnych, jak i amatorskich pisarzy. Wnioskodawca zaoferuje narzędzie za pomocą, którego użytkownik będzie mógł śledzić losy fikcyjnych postaci, danych wątków będzie o nich powiadamiany w taki sam sposób jak w chwili obecnej otrzymuje się informacje o zmianach w profilach znajomych w serwisach społecznościowych. Niezwykle istotną cechą systemu będzie możliwość tworzenia wizualizacji wydań książek dla pisarzy wykorzystujące w swoim działaniu najnowsze technologie np. moduł składu publikacji DTP i eksportu drukowalnej wersji i formatów elektronicznych. Realizacja projektu zostanie zlokalizowana przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 1/17, w Przeworsku. Realizacja niniejszego projektu przez firmę 100%, obejmować będzie nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup usług informatycznych i technicznych, niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej i procesowej na poziomie krajowym. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozszerzenie podstawowego profilu działalności Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej usługi.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.