Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno - kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie

nazwa beneficjenta
STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
96 515 155,59 zł
dofinansowanie z UE
47 575 910,54 zł
Województwo
opolskie
Powiat
strzelecki
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno – kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie” o wartości 71 173 815,73 zł został w dniu 27 lutego 2017 r., zgłoszony przez Zarząd Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja do konkursu na dofinansowanie  unijne w kwocie ok. 36 665 659,97 zł w ramach działania 2.3 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ).

W dniu 8 luty 2019 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie dofinansowania do kwoty 46 874 660,54 zł, natomiast wartość projektu wzrosła do kwoty 95 162 155,59 zł

Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 12 czerwiec 2018 r.

Projekt otrzymał numer POIS.02.03.00-00-0121/17.

W ramach w/w projektu w latach 2016 do 2022 r. zaplanowano realizację następujących zadań:
 1. Dokumentacja projektowa modernizacji oczyszczalni wraz z budową suszarni osadów i instalacjami OZE.-wykonano w 2016r.
 2. Modernizacja części mechanicznej i biologicznej z rozbudową systemu sterowania i budową instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.
 3. Budowa suszarni osadów ściekowych i instalacji OZE na oczyszczalni w Strzelcach Opolskich.
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich w ul. 1 Maja. 
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej .
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich (sołectwo Farska Kolonia) -wykonano w 2017r.
 7. Projekt modernizacji sieci kanalizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie oraz projekt modernizacji sieci wodociągowych i stacji wodociągowych wraz z uzdatnianiem wody w Gminie Strzelce Opolskie .-wykonano w 2016r.
 8. Modernizacja systemu sieci wodociągowych i systemu sieci kanalizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie Etap I i II (ul. Leśna, Zakładowa). –I etap wykonano w 2017r.
 9. Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie ( w mieście Strzelce Opolskie, w ulicach: Cementowa, 1 Maja, Habryki , Leśna, Zakładowa, Opolska, Krakowska, Osiedle, Fabryczna (Os. Zydlungi), Brzezińska, Osiecka, Ujazdowska nr 82, 84, 86 oraz w sołectwie Rożniątów (ul. Biadaczowa i Krótka)  i sołectwie Szymiszów (ul. Wolności) wraz z odgałęzieniami od sieci do granic właścicieli działek) i modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie (w Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce, Kadłubie i Szczepanku) .
 10. Modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich ( ulice:  Leśna, Zakładowa, Dworcowa, Opolska, Krakowska, Sosnowa, Moniuszki, Gogolińska,  Jankowskiego, Rychla, Mickiewicza,   Brzezińska).
 11. Nadzór Inwestorski dla zadań modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich.
 12. Nadzór Inwestorski dla zadań modernizacji i budowy systemu sieci kanalizacyjnych oraz modernizacji i budowy systemu sieci wodociągowych i SUW w Strzelcach Opolskich.
 13. Dostawa agregatu pompowego i koparko-ładowarek na oczyszczalnię ścieków -dostawy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.