Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.

kategoria
nazwa beneficjenta
PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
1 349 646 633,99 zł
dofinansowanie z UE
515 206 885,51 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

PKP Intercity realizuje największy program inwestycyjny w historii Spółki pod nazwą „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, którego zadaniem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz modernizacja stacji postojowych do 2023 roku. Przewoźnik planuje przeznaczyć na ten cel ponad 7 mld zł. W ramach programu realizowane są m.in. dwa strategiczne projekty. W ramach projektu PKP Intercity zmodernizuje 183 wagony, dostosowane do maksymalnej prędkości eksploatacyjnej 160 km/h, 20 lokomotyw elektrycznych osiągających maksymalną prędkość eksploatacyjną 160 km/h oraz 6 lokomotyw spalinowych do zadań manewrowych. Ze zmodernizowanego taboru zostaną utworzone 34 pociągi. Główne trasy, po których będą się one poruszały to: Szczecin–Trójmiasto–Olsztyn–(Białystok), Wrocław/Zielona Góra–Poznań-Gdynia/Olsztyn–(Białystok), Kraków/Lublin–Katowice–Wrocław–Zielona Góra–Szczecin–(Świnoujście). Składy zostaną wyposażone w różnego rodzaju udogodnienia zapewniające komfortową podróż różnych grupom pasażerów, np. rodzinom z dziećmi, osobom starszym czy podróżnym z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje również modernizację stacji postojowych: Gdynia Grabówek, Szczecin Zaleskie Łęgi, Olsztyn, Kraków Główny Zachód oraz Wrocław Główny. Zakupionych zostanie również 6 pojazdów szynowo-drogowych do prowadzenia prac manewrowych dla stacji Kraków KGZ, Przemyśl, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.