Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
tytuł projektu

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego.

kategoria
nazwa beneficjenta
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
wartość projektu
298 418 533,73 zł
dofinansowanie z UE
116 895 498,84 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

  • zakup 8 trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych i 2 dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych,
  • budowę hali technologicznej z myjnią wraz z wykonaniem 3 torów przeglądowo-naprawczych wyposażonych w urządzenia technologiczne i 1 tor na stanowisko całorocznej myjni taboru;
  • przebudowę układu torowego i zwiększenie funkcjonalności stacji Rzeszów Staroniwa;
  • budowę nowej sieci trakcyjnej w torach,
  • demontaż istniejącego i budowa nowego układu torowego,
  • budowę i przebudowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych związanych z budową m.in. punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem,
  • budowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.