Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 1

kategoria
nazwa beneficjenta
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
wartość projektu
23 677 964,59 zł
dofinansowanie z UE
19 339 896,63 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, co przyczyni się do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. Zakres przedmiotowy projektu – wybudowanie i wyremontowanie oraz doposażanie 5 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanych w: – Olsztynie-Gryźlinach – budowa bazy HEMS wraz z zagospodarowaniem terenu; zaprojektowanie, dostawa i montaż przesuwnicy pod śmigłowiec; zakup wyposażenia bazy, – Świdniku-Lublinie – budowa bazy HEMS wraz z zagospodarowaniem terenu; zaprojektowanie, dostawa i montaż przesuwnicy pod śmigłowiec; zakup wyposażenia bazy, – Płocku – przebudowa/rozbudowa bazy HEMS wraz z zagospodarowaniem terenu; zaprojektowanie, dostawa i montaż przesuwnicy pod śmigłowiec; zakup wyposażenia bazy, – Gdańsku – zaprojektowanie i wybudowanie stacji paliw do tankowania śmigłowca, – Sanoku – zaprojektowanie i wybudowanie kontenerowego agregatu prądowego wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.