Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół.

kategoria
nazwa beneficjenta
OŚWIATA I BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
4 833 290,20 zł
dofinansowanie z UE
4 073 496,98 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
2.10. Wysoka jakość systemu oświaty
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Zakłada się osiągnięcie celu:Do końca 11.2020 r. w 480 szkołach/przedszkolach z terenu woj. dolnośląskiego wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki wzakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do uczniaGRUPA DOCELOWA: 480 osób (408 K, 72 M) dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli/ placówek z terenu woj. dolnośląskiego, w tym min. 240 osób (min.50%) pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.Wybrane wskaźniki:* Liczba kadry kierowniczej systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie określonym w programie – 480* Liczba kadry kierowniczej placówek z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich – 240* Liczba szkół korzystających z kompleksowego modelu wspomagania pracy szkoły dzięki wsparciu z EFS – 480Zadania:1. Szkolenia2. Doradztwo i sieci współpracy