Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec

nazwa beneficjenta
GMINA BOGDANIEC
wartość projektu
3 308 626,20 zł
dofinansowanie z UE
2 465 323,00 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej w Gminie Bogdaniec (woj.lubuskie, pow.gorzowski, obszar MOFGW) poprzez przebudowę infrastruktury transportu niskoemisyjnego i publicznego, w tym budowę ścieżek rowerowych(0,905km) spełniających głównie funkcję korytarzy transportowych, obiektów typu Park&Ride (5 szt), parkingów dla rowerów, pętli i peronów autobusowych oraz punktu przesiadkowego. Realizacja projektu (opis zadań-SW 2.3.3) przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji (szac.roczny spad.em.gaz.ciepl.:3,4 tony równ.CO2/rok), hałasu, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i niższego zatłoczenia. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy gminy Bogdaniec oraz pozostałych gmin MOF GW korzystający z komunikacji rowerowej oraz z publicznego transportu zbiorowego, a także potencjalni użytkownicy parkingów typu Park&RIDE. Proj. wpisuje się w cel rozwoj.2, dział.2.1.2 Strategii ZIT MOF GW. Okres realizacji IVkw.2017-IIIkw.2019 Beneficjentami ostatecznymi projektu będą wszyscy mieszkańcy gminy Bogdaniec oraz MOF GW korzystający z komunikacji rowerowej oraz z publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy, a także mieszkańcy gmin ościennych podróżujący po terenie gminy Bogdaniec. Grupy docelowe można podzielić na 3:1)osoby obecnie korzystające ze ścieżek rowerowych , jeżdżące na rowerach, 2) osoby które docelowo będą korzystać z parkingów typu Park@RIDE, 3)osoby korzystające z komunikacji podmiejskiej. Realizacja projektu przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego i publicznego transportu zbiorowego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Bogdaniec oraz obszarze MOF GW. […]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.