Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec

Name of the beneficiary
GMINA BOGDANIEC
Project value
3 308 626,20 zł
Co-financing from the EU
2 465 323,00 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej w Gminie Bogdaniec (woj.lubuskie, pow.gorzowski, obszar MOFGW) poprzez przebudowę infrastruktury transportu niskoemisyjnego i publicznego, w tym budowę ścieżek rowerowych(0,905km) spełniających głównie funkcję korytarzy transportowych, obiektów typu Park&Ride (5 szt), parkingów dla rowerów, pętli i peronów autobusowych oraz punktu przesiadkowego. Realizacja projektu (opis zadań-SW 2.3.3) przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji (szac.roczny spad.em.gaz.ciepl.:3,4 tony równ.CO2/rok), hałasu, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i niższego zatłoczenia. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy gminy Bogdaniec oraz pozostałych gmin MOF GW korzystający z komunikacji rowerowej oraz z publicznego transportu zbiorowego, a także potencjalni użytkownicy parkingów typu Park&RIDE. Proj. wpisuje się w cel rozwoj.2, dział.2.1.2 Strategii ZIT MOF GW. Okres realizacji IVkw.2017-IIIkw.2019 Beneficjentami ostatecznymi projektu będą wszyscy mieszkańcy gminy Bogdaniec oraz MOF GW korzystający z komunikacji rowerowej oraz z publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy, a także mieszkańcy gmin ościennych podróżujący po terenie gminy Bogdaniec. Grupy docelowe można podzielić na 3:1)osoby obecnie korzystające ze ścieżek rowerowych , jeżdżące na rowerach, 2) osoby które docelowo będą korzystać z parkingów typu Park@RIDE, 3)osoby korzystające z komunikacji podmiejskiej. Realizacja projektu przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego i publicznego transportu zbiorowego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Bogdaniec oraz obszarze MOF GW. […]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl