Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej

nazwa beneficjenta
GMINA SANTOK
wartość projektu
2 277 613,16 zł
dofinansowanie z UE
1 170 724,35 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej (szczegółowy zakres projektu-SW Rozdział II.3.3.). Projekt realizowany będzie w m.Wawrów (woj.lubuskie, gmina Santok, obszar MOF GW). Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do ekologicznej infrastruktury drogowej (rowerowej), która przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji i umożliwi bezpieczny transport mieszkańcom gminy oraz MOF GW. Planowana ścieżka rowerowa będzie pełniła funkcję korytarza transportowego, stanowiąc alternatywę dla innych szkodliwych dla środowiska środków transportu. Pozwoli zwiększyć dostępność mieszkańców gminy do usług społecznych, kultury, szkół zlokalizowanych na obszarze miasta Gorzowa Wlkp. lub pozostałych gmin MOF GW. Cel projektu odpowiada wskaźnikom, które zostaną osiągnięte w wyniku jego realizacji: długość wspartej infrastruktury rowerowej:2,084 km, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -11,59 tony równoważnika CO2/rok (CI 34), liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1 szt. Projekt wpisuje się w cel rozwoj.2, dział.2.1.2 Strategii ZIT MOF GW. Okres realizacji inwestycji III kw. 2017-IVkw.2019. […]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.