Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Name of the beneficiary
GMINA SANTOK
Project value
2 277 613,16 zł
Co-financing from the EU
1 170 724,35 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej (szczegółowy zakres projektu-SW Rozdział II.3.3.). Projekt realizowany będzie w m.Wawrów (woj.lubuskie, gmina Santok, obszar MOF GW). Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do ekologicznej infrastruktury drogowej (rowerowej), która przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji i umożliwi bezpieczny transport mieszkańcom gminy oraz MOF GW. Planowana ścieżka rowerowa będzie pełniła funkcję korytarza transportowego, stanowiąc alternatywę dla innych szkodliwych dla środowiska środków transportu. Pozwoli zwiększyć dostępność mieszkańców gminy do usług społecznych, kultury, szkół zlokalizowanych na obszarze miasta Gorzowa Wlkp. lub pozostałych gmin MOF GW. Cel projektu odpowiada wskaźnikom, które zostaną osiągnięte w wyniku jego realizacji: długość wspartej infrastruktury rowerowej:2,084 km, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -11,59 tony równoważnika CO2/rok (CI 34), liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1 szt. Projekt wpisuje się w cel rozwoj.2, dział.2.1.2 Strategii ZIT MOF GW. Okres realizacji inwestycji III kw. 2017-IVkw.2019. […]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl