Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA SIEDZIBY URZĘDU GMINY ZGIERZ

nazwa beneficjenta
GMINA ZGIERZ
wartość projektu
882 652,53 zł
dofinansowanie z UE
437 808,72 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

PRZEDMIOT. PROJEKT OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKU URZĘDU GMINY W ZGIERZU. BUDYNEK ZLOKALIZOWANY JEST W ZGIERZU WOJ. ŁÓDZKIE , UL. ŁĘCZYCKA 4, DZ. NR 258 J.E. 102003_1, OB. 0122. TEREN PŁASKI, ZABUDOWANY, POSIADA WEJŚCIE ORAZ WJAZD Z DZIAŁKI NR 202/2 (UL. ŁĘCZYCKA). OD STR. ZACH. GRANICZY Z DZ. DROGOWĄ NR 202/2 (UL. ŁĘCZYCKA), OD STR. PÓŁN. Z DZ. O NR 256, OD STRONY WSCH. I POŁD. Z DZ. O NR 260/1. PROJEKT ZOSTAŁ WYBRANY W TRYBIE POZAKONKURSOWYM O STRATEGICZNYM ZNACZENIU DLA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARU ZIT. WSKAZANY W STRATEGII ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 2020+. ZADANIA. PROJEKTEM OBJĘTO DOCIEPLENIE BUDYNKU (POW. UŻ. 789,80 M2) WRAZ Z OTYNKOWANIEM, INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, WYMINĘ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, ORAZ WYMIANĘ CZĘŚCI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA I WYMIANĘ PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH, WYMIANĘ CZĘŚCI OKIEN WRAZ Z PARAPETAMI WEWNĘTRZNYMI, A TAKŻE WSZYSTKICH PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, MONTAŻ OCIEPLENIA KLATKI SCHODOWEJ NA STRYCH WRAZ Z OTYNKOWANIEM, ORAZ OCIEPLENIA STROPU NA STRYCHU, A TAKŻE MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH I OBUDOWĘ NOWEJ INSTALACJI PŁYTĄ G-K WRAZ Z OTYNKOWANIEM. W RAMACH WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU, PROJEKT OBEJMUJE PRACE W ZAKRESIE: OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO W CAŁYM BUDYNKU, MONTAŻU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO KIERUNKOWEGO W CAŁYM BUDYNKU, ZASILANIA URZĄDZEŃ INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ. INWESTYCJA OBEJMIE TAKŻE WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. CELEM PROJEKTU JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU POPRZEZ OCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANĘ OKIEN, ORAZ WYK. OŚWIETLENIA ENERGOOSZCZĘDNEGO. ZAKŁADA SIĘ ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU POW. 25%, A ROCZNE ZMNIEJSZ. ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ WYNIESIE 68,65% GRUPY DOCELOWE: UŻYTKOWNIKAMI PROJEKTU BĘDĄ OSOBY KORZYSTAJĄCE Z TERMOMODERNIZOWANEGO OBIEKTU SEKTORA PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI MIESZKAŃCY GMINY ZGIERZ

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.