Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA

kategoria
nazwa beneficjenta
MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI
wartość projektu
8 382 834,42 zł
dofinansowanie z UE
5 039 032,93 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W KULTURZE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ TURYSTÓW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM (OSÓB STARSZYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) POPRZEZ REWITALIZACJĘ PAŁACU SCHEIBLERA – OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. REALIZACJA CELU BEZPOŚREDNIEGO WYNIKA Z OSIĄGNIĘCIA CELÓW POŚREDNICH PROJEKTU: 1) OCHRONA I ZACHOWANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO; 2) ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY – PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI OFEROWANYCH USŁUG KULTURALNYCH; 3) PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIASTA I REGIONU; 4) POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA I REGIONU. ZADANIA PROJEKTU ZOSTAŁY ZAPLANOWANE BY W PEŁNI ZREALIZOWAĆ WW. CELE. OBEJMUJĄ ONE: – PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCH. (W TYM M.IN.: BUDOWA NOWEJ KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM WINDY OSOBOWEJ, MIEJSCOWE WZMOCNIENIE STROPÓW, IZOLACJA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN FUNDAMENT., ZABEZPIECZENIE OBIEKTU I ZBIORÓW PRZED WILGOCIĄ, MODERNIZACJA INSTALACJI: SANITARNYCH (KANAL. ZEW. I WEWN., WODOCIĄGOWA I HYDRANTOWA, CIEPŁA TECHNOLOG., WENTYL. MECH., KLIMAT. I OGRZEWANIA), ELEKTRYCZNYCH I TELETECHN. WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM P. POŻAROWYM, – DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPR., – ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU – ADAPTACJA POW. NA PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZĄ, – ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA W CELU UMOŻLIWIENIA PEŁNIENIA FUNKCJI KULTURALNYCH (TWORZENIE NOWYCH EKSPOZYCJI DZIĘKI TECHNOLOGII INFORM. – KOMUNIKACYJNYCH), MAJĄCE WPŁYW NA PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI OFERTY KULTURALNEJ. W RAMACH ZARZĄDZANIA PROJ. PROWADZONE BĘDĄ DZIAŁANIA PROMOCYJNE ORAZ PRACE: INŻ. KONTRAKTU, INŻ. PROJEKTU I NADZORU AUTORSKIEGO. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: MIESZKAŃCY / OSOBY FIZYCZNE ZAMIESZKUJĄCE I PRACUJĄCE W ŁODZI, TURYŚCI ODWIEDZAJĄCY MIASTO ŁÓDŹ, GŁÓWNIE OSOBY ZAINTERESOWANE HISTORIĄ I KULTURĄ FILMOWĄ. W PROJEKCIE ZASTOSOWANO KONCEPCJĘ PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.