Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego Podzamcze - II etap

nazwa beneficjenta
GMINA ŁĘCZNA
wartość projektu
2 094 164,40 zł
dofinansowanie z UE
1 254 840,49 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
łęczyński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt został zrealizowany w ramach rewitalizacji parku Podzamcze, na terenie bezpośrednio przylegającym do Wieprza i Świnki. W tej części park zmienia swój charakter na bardziej naturalny o zróżnicowanym ukształtowaniu. Jest częściowo położony w granicach chronionego Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Zagospodarowany obszar pełni funkcję parku przyrodniczego. Dzięki minimalnej ingerencji w środowisko naśladuje naturalny ekosystem. Udostępnia dzikie miejsca dla obserwatorów przyrody, amatorów fotografii, wędkarzy i uczestników lekcji przyrody. Siedliska roślin zaplanowano w taki sposób aby nie sprawiały problemów pielęgnacyjnych, a jednocześnie stanowiły schronienie dla zwierząt i ptaków. Ideą projektu było zachowanie walorów przyrodniczych tego miejsca.

Na powierzchni ponad 5 ha wykonano nowe nasadzenia, placyki i alejki o nawierzchni mineralnej i brukowej. Ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci. Teren oświetlają latarnie parkowe. Po równych i wygodnych alejkach można dotrzeć na niedostępny do niedawna brzeg rzeki. Amatorzy lokalnej historii mogą odwiedzić miejsce, w którym stał łęczyński zamek, a z tablic informacyjnych poznać historię Podzamcza.

Więcej informacji na stronie

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.