Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn

category
Name of the beneficiary
GMINA SZCZEBRZESZYN
Project value
1 531 766,71 zł
Co-financing from the EU
669 684,60 zł
Voivodeship
lubelskie
County
zamojski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
action
7.3. Turystyka przyrodnicza
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu w dolinie rzeki Wieprz w m. Szczebrzeszyn i obejmuje budowę 0,96 km ścieżki pieszo – rowerowej (w tym niezbędne zagospodarowanie terenu) wraz z 2 miejscami obserwacji przyrodniczej. W ramach zakresu planuje się także montaż monitoringu wizyjnego z zasilaniem fotowoltaicznym, liczników gości, ICT – turystycznej aplikacji mobilnej oraz witryny www. Obiekty będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Projekt jest kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane przez interesariuszy potrzeby i problemy wynikające z braku ich zaspokojenia. Inwestycja zapewni właściwą obsługę mieszkańców i turystów, uporządkuje komunikację, zapewni miejsca wypoczynku z atrakcjami, dostarczy stosownej informacji, wprowadzi poczucie bezpieczeństwa udostępni i uporządkuje miejsce przyrodniczo cenne – w dolinie meandrującej rzeki Wieprz. Inwestycja ma na celu wsparcie wzrostu gospodarczego poprzez ochronę, promowanie i rozwój turystycznych walorów przyrodniczych, zwiększenie dostępności tych walorów i poprawę ich atrakcyjności turystycznej. Realizacja projektu oznacza wypełnienie potrzeb społeczności lokalnej, wywiązanie się z realizacji zadania własnego przez gminę, a jednocześnie zbudowanie zachęty do wzmożonego ruchu turystycznego, a tym samym podstaw przyszłego rozwoju gospodarczego. Docelową grupę interesariuszy tworzą głównie społeczność lokalna, turyści i przedsiębiorcy. Do efektów realizacji projektu zaliczono wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin, pośredni wzrost zatrudnienia, przystosowanie obszaru do obsługi osób niepełnosprawnych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl