Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA TUCZNA
wartość projektu
852 029,16 zł
dofinansowanie z UE
590 072,18 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
bialski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.3. Turystyka przyrodnicza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest „Zwiększenie dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie pod względem przyrodniczym wraz z tworzeniem infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki. Zrealizowane w ramach projektu działania bezpośrednio wpłynął na ukierunkowanie ruchu turystycznego do miejsc atrakcyjnych turystycznie pod względem przyrodniczym na terenie partnerskich gmin. Grupę docelową projektu stanowią Gminy będące w Partnerstwie a co za tym idzie również ich mieszkańcy, grupy szkolne, studenci grupy naukowe. Z produktów projektu skorzystają również turyści odwiedzający poszczególne miejsca realizacji projektu. Projekt zawiera zadania ukierunkowane na integrację z ponadregionalnym szklakiem turystycznym Green Velo co w konsekwencji wiązać się będzie z zwiększonym napływem turystów a zatem w pełni wykorzystaniem produktów projektu. W ramach projektu przewidziano utworzenie następujących produktów turystycznych: 1) Gmina Tuczna – Wypoczynek w Dolinie Bugu 2) Gmina Sławatycze – Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę 3) Gmina Łomazy – Rowerem przez Łomazy poznaj nadbużańską przyrodę 4) Gmina Zalesie – Krzną do Podlaskiego Przełomu Bugu 5) Gmina Rokitno – Odkryj niepowtarzalny krajobraz w dolinie rzeki Bug 6) Gmina Konstantynów – Zacznij od Konstantynowa – poznaj nadbużańską przyrodę 7) Gmina Kodeń – Udostępnienie walorów krajobrazowych w ośrodku turystyki Kodeń W ramach projektu przewiduje się również budowę drogi rowerowej o długości 100 m. Uzupełnienie projektu stanowi opracowanie dokumentacji technicznej, wdrożenie systemu TIK, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz jego promocja. Wskaźnik rezultatu : „Długość utworzonych szlaków turystycznych: 59,3 km.: Kluczowym rezultatem podjętych działań będzie „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne szacowanym na poziomie 2105.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.