Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF

nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO MARKI
wartość projektu
97 802 893,33 zł
dofinansowanie z UE
60 069 860,20 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
legionowski
wołomiński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W celu realizacji projektu zostało zawiązane Porozumienie partnerskie (dalej zwane Partnerstwem) w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji Projektu. W skład Partnerstwa wchodzą:

 • Partner wiodący – Miasto Marki, Partner 1 – Miasto Ząbki,
 • Partner 2 – Miasto Zielonka,
 • Partner 3 – Miasto Kobyłka,
 • Partner 4 – Gmina Wołomin,
 • Partner 5 – Gmina Radzymin,
 • Partner 6 – Gmina Nieporęt.

Projekt obejmował swoim zakresem budowę dróg dla rowerów oraz dróg dla rowerów i pieszych na terenie 7 gmin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie zostanie objęte jednolitym oznakowaniem przewidzianym dla tras rowerowych w WOF, oraz realizowane będą działania promocyjno-informacyjne zgodne z wymogami dla przedsięwzięć finansowanych ze środków UE. Działania przewidziane w projekcie zostały bezpośrednio zidentyfikowane w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej oraz w Lokalnych Programach Rewitalizacji.

Małgorzata Czerwińska, naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju UM w Markach:– Realizacja inwestycji była bardzo oczekiwana przez społeczność wszystkich zaangażowanych miast. Mieszkańcy Marek, Zielonki, Kobyłki oraz Ząbek coraz częściej korzystają z roweru, czyli ekologicznego i łatwo dostępnego środka transportu, by dotrzeć do pracy czy szkoły, ale również, aby zrobić zakupy czy załatwić inne sprawy. Wiele zapytań o ścieżki pojawiało się i wciąż pojawia się na spotkaniach, w mediach społecznościowych, na forach dyskusyjnych.

W ramach projektu powstało 34,76 km dróg dla rowerów oraz 12,37 km dróg dla rowerów i pieszych. Łączna długość tras rowerowych w wyniki realizacji projektu wzrośnie o 104%.

– Na nowych trasach liczonych jest kilka tysięcy rowerzystów dziennie. Mamy też takie sytuacje, że po wydłużeniu istniejącej już trasy, na której mieliśmy punkt pomiarowy, ruch jest dwukrotnie większy – mówi Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Drogi dla rowerów oraz drogi dla rowerów i pieszych będące przedmiotem projektu pełnią funkcję korytarzy transportowych i zostały zaprojektowane w celach:

 • szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego,
 • zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych,
 • lepszej integracji gałęzi transportu,
 • niższej emisji zanieczyszczeń powietrza,
 • redukcji hałasu oraz niższego zatłoczenia,
 • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • nie zostały zaprojektowane jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Projekt został zrealizowany na obszarze gdzie występują przekroczenia pyłu zawieszonego PM10.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.