Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO NOWY SĄCZ
wartość projektu
49 222 477,20 zł
dofinansowanie z UE
23 952 104,97 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Nowy Sącz
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
11.1. REWITALIZACJA MIAST
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Park Strzelecki – miejsce codziennego wypoczynku mieszkańców Nowego Sącza oraz atrakcja turystyczna dla osób odwiedzających miasto – dzięki Funduszom Europejskim zyskał zupełnie nowy wizerunek.

W otoczeniu zieleni, w miejscu zaniedbanej muszli koncertowej powstał okazały amfiteatr – nowe centrum wydarzeń plenerowych miasta. Obiekt, posiadający ok. 3 tys. miejsc dla widzów, nakryty jest specjalną membraną, co pozwala na prowadzenie imprez bez względu na warunki atmosferyczne. Układ widowni to kompozycja jednej centralnej i dwóch bocznych trybun, zlokalizowanych wokół sceny. Elewacje obiektu wykonane są głównie z materiałów naturalnych, wśród których dominuje drzewo oraz kamień.

Zmiany widać także w części parkowej. Zdewastowane asfaltowe alejki spacerowe zostały zastąpione oświetlonymi ścieżkami wyłożonymi kostką. Dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas, zostały wyznaczone strefy z przeznaczeniem na rekreację i uprawianie sportu. Najmłodsi zyskali  nowocześnie wyposażone place zabaw z sadzawką i mokrą piaskownicą, a młodzież i dorośli – pętlę gimnastyczną z elementami do ćwiczeń. Zadbano także o parkową zieleń – pojawiły się nowe drzewa i krzewy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.