Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - ZAZ "Słoneczne Wzgórze"

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTA TARNOWA
wartość projektu
11 432 055,19 zł
dofinansowanie z UE
5 836 963,37 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Tarnów
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
11.1. REWITALIZACJA MIAST
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu wokół budynków oraz ich rozbudowa i nadbudowa, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ Słoneczne Wzgórze i Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów osób niesamodzielnych. Ośrodki ten świadczą usługi noclegowo-gastronomiczne i opiekuńczo-rehabilitacyjne w trybie dziennym i dobowym, dostosowanym dla potrzeb osób niesamodzielnych.

Prace budowlane polegały na konserwacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, oraz wyposażeniu obiektu. Rozbudowano system wsparcia osób starszych, z niepełnosprawnością, oraz osób długotrwale i przewlekle chorych. Wzmocniono systemu zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej, organizacji rodzinnej i przeciwdziałania skutkom bezrobocia.

Powstałe centrum ma zapewnić rehabilitację społeczno-zawodową  201 osób  z niepełnosprawościami, biernych zawodowo poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami. Zakres działań obejmował także m.in.: usługi opieki zastępczej dla osób z niepełnosprawnością, wsparcie opiekunów, konferencje dla służby zdrowia i pomocy społecznej, wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.