Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA SUCHA BESKIDZKA
wartość projektu
24 607 339,69 zł
dofinansowanie z UE
5 183 403,35 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
suski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
11.1. REWITALIZACJA MIAST
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Centrum Kultury i Filmu im. Billego Wildera to nowo wybudowana siedziba Biblioteki Suskiej i Miejskiego Ośrodka Kultury. Obie instytucje teraz do swojej dyspozycji mają dużo bardziej przestronne pomieszczenia, co pozwoli im jeszcze lepiej i łatwiej realizować działania. Na szczególną uwagę zasługuje sala widowiskowo-kinowa, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Projekcje filmowe, koncerty i inne wydarzenia kulturalne i oraz rozrywkowe będzie mogło podziwiać 300 widzów. Sala została przy tym dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W nowym budynku znajdują się także: kasy biletowe, bufet z zapleczem, hol z otwartą klatką schodową, sala aktywności fizycznej i zaplecze sanitarne. Z holu dostępne są pomieszczenia w czytelni z salami wielofunkcyjnymi, wyposażonymi multimedialnie oraz biblioteki z księgozbiorem zlokalizowanym na piętrze. Na piętrach budynku znajdują się również wielofunkcyjne sale warsztatowe, zaprojektowane jako przestrzenie o elastycznej aranżacji, wykorzystywane w zależności od zainteresowań dla potrzeb prób chóru, zespołów muzycznych, warsztatów tematycznych lub innych, służących celom aktywności lokalnej społeczności, oraz pomieszczenia administracyjne obiektu. Parter budynku jest miejscem dla zaplecza sceny sali wielofunkcyjnej oraz sali tanecznej garderoby. W całym budynku przewidziano toalety dla osób korzystających z centrum kultury oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Pod budynkiem, w poziomie przyziemia częściowo zagłębionym znajduje się garaż dla 40 samochodów osobowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.