Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA WIELICZKA
wartość projektu
17 930 284,48 zł
dofinansowanie z UE
5 199 999,99 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
11.1. REWITALIZACJA MIAST
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu była budowa pierwszego w gminie Centrum Społeczno-Kulturalnego. Działania miały na celu budowę biblioteki wraz z salą widowiskowo-kinową oraz adaptacją i przebudową budynku należącego do zespołu zabytkowego Pałacu Konopków.

Obiekt jest nowoczesnym, atrakcyjnym w formie budynkiem, w którym teraz realizowana będzie szeroka oferta różnorodnych zajęć, warsztatów, wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, czytelniczym i społecznym. Wielicka Mediateka – to  nowe kulturalne miejsce spotkań.

Głównym odbiorcom projektu są mieszkańcy miasta i gminy Wieliczka. W nowo powstałym obiekcie Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z Biblioteką, swoją działalność prowadzi Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, oraz kino. Z placówki korzystają dzieci już od 5 roku życia. Biblioteka jest dla nich miejscem pierwszego kontaktu z książką, miejscem zabawy i spędzania wolnego czasu z innymi dziećmi oraz z rodzicami. Stanowi także miejsce spotkań po szkole w ramach bogatej oferty zajęć, warsztatów i lekcji bibliotecznych także w okresie ferii, wakacji czy weekendów.

Obecnie Biblioteka w Wieliczce realizuje liczne działania również na rzecz seniorów. Działający tutaj „Klub Aktywnego Seniora”, w ramach którego seniorzy regularnie spotykają się na różnorodnych zajęciach i warsztatach, pomaga rozwijać pasje i zainteresowania uczestników, którzy zdobywaj wiedzę i nowe umiejętności.

(fot.  arch. UMiG w Wieliczce)

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.