Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Chełmek – odNowa. Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA CHEŁMEK
wartość projektu
20 999 243,46 zł
dofinansowanie z UE
9 719 279,60 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
oświęcimski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
11.1. REWITALIZACJA MIAST
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu było wzmocnienie integracji mieszkańców Chełmka, włączenie społeczne oraz kształtowanie ich tożsamości. Działania związane z realizacją projektu przyczyniły się do rozszerzenia oferty dostępu do atrakcji miejskich szczególnie dla tych mieszkańców, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym (rodzin z dziećmi, seniorów i osób młodych).  W ramach projektu stworzono przestrzenie do rekreacji, integracji  oraz spotkań mieszkańców. Zmieniono sposób użytkowania i przebudowano lokalne przedszkole tak, by dostosować go do funkcji integracyjnej. W budynku znalazła się : biblioteka, świetlica, sale zajęć dodatkowych, lokal gastronomiczny i sala zabaw tzw. „kulkowo”. Nowopowstały kompleks daje również możliwość udziału całych rodzin w zajęciach sportowych (np. tenisa). Istniejący w Chełmku Dom Rencisty został rozbudowany, odnowiony oraz przemianowany na Dom Seniora. Drogi należące do rewitalizowanego terenu przekształcano tak, by korzystanie z nich było ułatwione seniorom oraz rodzinom z dziećmi. Dzięki odnowieniu przestrzeni użytkowych, z obiektów mogą teraz korzystać osoby starsze i niesamodzielne ze specjalnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnością ruchową, rodzice z wózkami czy małymi dziećmi oraz dziećmi przemieszczającymi się samodzielnie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów całego pakietu działań pod hasłem Chełmek OdNowa.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.