Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

kategoria
nazwa beneficjenta
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
wartość projektu
171 972 600,41 zł
dofinansowanie z UE
145 626 398,02 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W ramach projektu powstanie dedykowana sieć transmisji danych przeznaczona do świadczenia usług dostępu do Internetu szkołom, działająca w oparciu o usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych zestawianych jako usługi operatorów istniejących sieci telekomunikacyjnych. Projekt zakłada wykorzystanie istniejących elementów infrastruktury oraz usług, a także infrastruktury, która będzie budowana w wyniku projektów dofinansowywanych z I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), przez co wpłynie na efektywność wykorzystania tych inwestycji. Wybudowana sieć implementowana w technologii IP/MPLS, opierać się będzie na 16 węzłach szkieletowych, połączonych ze sobą za pośrednictwem łączy dzierżawionych o przepustowościach 10G/40G/100Gb/s. Każdy z węzłów szkieletowych będzie zlokalizowany w mieście wojewódzkim lub w jego okolicach, na bazie publicznie dostępnej powierzchni kolokacyjnej i będzie posiadał infrastrukturę niezbędną do agregacji ruchu szkół głównie z danego województwa. Świadczone usługi dostępu do Internetu będą wspierane przez systemy OSS i BSS. Systemy te zapewnią optymalne i wydajne zarządzanie zarówno w warstwie sieciowej, jak i usługowej. Zakłada się dużą automatyzację zadań obsługowych, w celu optymalizacji kosztów i usprawnienia obsługi procesów. Aplikacje i systemy wspierające działanie projektu będą w warstwie serwerowej oparte o rozwiązania dedykowane oraz wirtualizowane, umożliwiające elastyczne przydzielanie niezbędnych zasobów oraz wysoką niezawodność działania. Akronim projektu – OSE-S

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.