Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

"Avatary Miasta"- jako innowacyjny sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej

nazwa beneficjenta
CUSTOM P.KLAUDA, M.MACHLARZ SPÓŁKA JAWNA
wartość projektu
59 315 807,96 zł
dofinansowanie z UE
32 046 160,40 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
m. Lublin
program
Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie
1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizują 4 firmy. Jego celem jest stworzenie w Lublinie innowacyjnego, sieciowego produktu turystycznego „Avatary Miasta” bazującego na potencjale historyczno-kulturowym 700-letniego Lublina. W projekcie zaproponowano 2 atrakcje główne, wsparte ofertą noclegową i gastronomiczną: • „Kamienica Legend”, w której dzieci będą mogły poznać historię miasta w oparciu o legendy a formą odkrywania historii będzie rozwiązywanie zagadek historycznych, • „Kamienica Kryminałów”, w której młodzież i dorośli będą mogli poznać historię miasta w oparciu o rozwiązywanie historycznych zagadek kryminalnych związanych z miastem. Wszystkie atrakcje będą mieścić się na zabytkowym Starym Mieście w Lublinie i będą utrzymane w konwencji parku edukacyjno-rozrywkowego wyposażonego w laboratoria: małych detektywów- w Kamienicy Legend i kryminalistyczne- w Kamienicy Kryminałów. Do interpretacji dziedzictwa historyczno-kulturowego zostaną zastosowane na niespotykaną skalę najnowsze techniki ICT, co stanowi o innowacyjności produktu na skalę europejską. Do najważniejszych nowych technologii ICT należy gra „Avatary Miasta” – nowa forma rozrywki, połączenie gry komputerowo-smartfonowo-holograficznej z rozszerzoną i wirtualną rzeczywistością oraz specjalnymi algorytmami sztucznej inteligencji. W produkcie znajdą też zastosowanie m.in.: Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mapping 360 °, Panorama AR, HII – Human Interactive Interfaces, iHOLO. Sieciowość produktu: • Wdrożenie wspólnych standardów posługiwania się marką „AVATARY MIASTA”, • Wspólna promocja i dystrybucja produktu markowego „AVATARY MIASTA”, • Pakietyzowana i szeroka oferta dostarczana na rynek pod wspólną marką, • Wspólny dla całego konsorcjum system sprzedażowy, • Gra przygodowa „AVATARY MIASTA”. Projekt wpisuje się w następujące RIS wspólne co najmniej dla 2 województw Polski Wschodniej: 1. Turystyka, medycyna, zdrowie 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne ICT

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.