Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Młodość+Kompetencja=Praca II

kategoria
nazwa beneficjenta
SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU
wartość projektu
1 331 705,27 zł
dofinansowanie z UE
1 122 361,20 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób do 29 roku życia bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież z kategorii NEET oraz podniesienie poziomu ich integracji z rynkiem pracy do 31.08.2020 r.

Grupa docelowa:

80 osób w wieku 15-29 lat mieszkających na terenie RP i pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z następujących grup docelowych:

  • osoby, które opuściły pieczę zastępczą;
  • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
  • osoby które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze;
  • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej;
  • matki przebywające w domach samotnej matki;
  • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • indywidualizacja ścieżki zawodowej,
  • kursy zawodowe i doskonalące,
  • staże zawodowe.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.