Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej platformy internetowej służącej budowaniu i analizowaniu wizerunku w sieci

nazwa beneficjenta
1450 SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
4 189 651,51 zł
dofinansowanie z UE
3 056 572,43 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiot projektu: Przedmiotem działania w ramach wniosku jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzących do opracowania znacząco ulepszonego produktu w postaci zaawansowanego narzędzia informatycznego umożliwiającego zarządzanie wizerunkiem w Internecie, bazując na gromadzeniu i przetwarzaniu danych o klientach opublikowanych w sieci. Ponadto rozwiązanie będzie pozwalać na autorskie badanie opinii internautów na dowolne tematy podejmowane w mediach oraz identyfikację działań dezinformacyjnych poprzez zestawienia zdywersyfikowanych danych dostępnych w sieci. Dotychczasowe działania spółki 1450 doprowadziły do stworzenia infrastruktury o uproszczonej funkcjonalności, która pozwala firmie świadczyć usługi analityczne i publikować treści w sposób zautomatyzowany przez programistów. W wyniku tych działań wdrożona została na rynku i zaoferowana e-usługa 1450. Zakres rzeczowy: W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną przez dwunastu badaczy- programistów oraz naukowców z obszaru nauk społecznych, badania przemysłowe (polegające na opracowaniu różnorodnych modułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania planowanej do opracowania innowacyjnej platformy internetowej, poprzez stworzenie autorskich algorytmów i ich integrację) oraz eksperymentalne prace rozwojowe (polegające na testowaniu oraz ulepszaniu poprzez tworzenie kolejnych prototypów innowacyjnej platformy internetowej służącej budowaniu i analizowaniu wizerunku w sieci). Realizacja projektu zakłada ponadto zakup usługi badawczej, której celem będzie wypracowanie założeń merytorycznych w postaci wskazania konkretnych wzorców zachowań ludzkich oraz pokrywających się zmiennych, stanowiących punkt odniesienia celem stworzenia algorytmów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania innowacyjnego rozwiązania […].

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.