Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa obiektu usługowego na salę wiejską w Stanowicach, Gmina Bogdaniec

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA BOGDANIEC
wartość projektu
1 156 855,00 zł
dofinansowanie z UE
889 945,75 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmujący przebudowę obecnego obiektu usługowego na Salę Wiejską realizowany będzie w m.Stanowice (woj.lubuskie/gmina Bogdaniec/ obszar MOF GW. Celem projektu jest zwiększenie ilości obiektów kulturowych na ternie gminy Bogdaniec oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy, a także całego MOF GW, w związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi kulturowe. Cel główny przyczyni się do zrealizowania celów szczegółowych m.in. wzrostu liczby obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt., wzrost liczby instytucji kultury objętych wsparciem- 1 szt., wzrostu liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt., poprawy życia mieszkańców nie tylko gminy, ale całego MOF GW., wzrostu liczby osób korzystających z obiektów kultury objętych wsparciem – 350 osób/rok, wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego – wzrost o 4680 osób. Po przebudowie obiektu stworzona zostanie oferta kulturalna oraz edukacyjna skierowana przede wszystkim do mieszkańców Stanowic oraz mieszkańców MOF GW. Jednocześnie z obiektu korzystać będzie mogło od 40 do 60 osób. Działalność sali koncentrować się będzie na organizacji wydarzeń kulturalnych w tym seansów filmowych w technologii 3D, festiwali chóralnych i edukacji kulturalnej. Proj. wpisuje się w cel rozwoj.2, dział.2.2.1 Strategii ZIT MOF GW. Okres realizacji od IV kw. 2017 don IV kw. 2019.[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.