Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Przebudowa obiektu usługowego na salę wiejską w Stanowicach, Gmina Bogdaniec

category
Name of the beneficiary
GMINA BOGDANIEC
Project value
1 156 855,00 zł
Co-financing from the EU
889 945,75 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt obejmujący przebudowę obecnego obiektu usługowego na Salę Wiejską realizowany będzie w m.Stanowice (woj.lubuskie/gmina Bogdaniec/ obszar MOF GW. Celem projektu jest zwiększenie ilości obiektów kulturowych na ternie gminy Bogdaniec oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy, a także całego MOF GW, w związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi kulturowe. Cel główny przyczyni się do zrealizowania celów szczegółowych m.in. wzrostu liczby obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt., wzrost liczby instytucji kultury objętych wsparciem- 1 szt., wzrostu liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt., poprawy życia mieszkańców nie tylko gminy, ale całego MOF GW., wzrostu liczby osób korzystających z obiektów kultury objętych wsparciem – 350 osób/rok, wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego – wzrost o 4680 osób. Po przebudowie obiektu stworzona zostanie oferta kulturalna oraz edukacyjna skierowana przede wszystkim do mieszkańców Stanowic oraz mieszkańców MOF GW. Jednocześnie z obiektu korzystać będzie mogło od 40 do 60 osób. Działalność sali koncentrować się będzie na organizacji wydarzeń kulturalnych w tym seansów filmowych w technologii 3D, festiwali chóralnych i edukacji kulturalnej. Proj. wpisuje się w cel rozwoj.2, dział.2.2.1 Strategii ZIT MOF GW. Okres realizacji od IV kw. 2017 don IV kw. 2019.[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl