Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

" ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE GMINY KOLSKO"

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA KOLSKO
wartość projektu
702 420,69 zł
dofinansowanie z UE
597 057,58 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
nowosolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany w okresie od 08.2018 do 07.2019. Projekt niniejszy: 1.Zwiększa dostęp do wych. przedszkolnego dla dzieci z gm. Kolsko poprzez utworzenie 25 nowych miejsc w istniejącej w OWP Kolsko -co jest zgodne z analizą demograf. w gm. Kolsko i faktycznym zapotrzebowaniem na usługi przedszkolne. 2.Zakłada podwyższenie jakości kształcenia i wychowania przedszkolnego wśród ogółem 89 dzieci (w tym 25 dzieci z oddziału nowo utworzonego) z gm. Kolsko uczęszczających do dwóch OWP – Kolsko, Konotop. Wszystkie dzieci objęte wnioskiem pochodzą z ter. wiejskich- w tym: a)dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju-5 dzieci (2K,3M), b)dzieci z różnymi typami deficytów (posiadające opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i/ lub zdiagnozowane przez nauczycieli placówek-84 dzieci (36K,48M). 3.Zakłada doskonalenie kompetencji 7 nauczycieli (7K,0M) OWP ( w tym 1 nowozatrudniony) w celu zwiększenia efektywności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.