Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W PABIANICACH”

nazwa beneficjenta
POWIAT PABIANICKI
wartość projektu
1 936 031,30 zł
dofinansowanie z UE
1 209 571,30 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE PABIANICE. BUDYNEK, KTÓRY ZOSTANIE PODDANY TERMOMODERNIZACJI TO: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 DO KTÓREGO UCZĘSZCZA 240 UCZNIÓW. PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W M. PABIANICE. GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UCZNIOWIE I PRACOWNICY ZS NR 3 (OKOŁO 249 OSÓB) ORAZ MIESZKAŃCY MIASTA I POWIATU CZY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, KTÓRZY SKORZYSTAJĄ Z EFEKTÓW PROJEKTU, JAKIMI BĘDZIE M.IN. LEPSZY STAN POWIETRZA, SPOWODOWANY OGRANICZENIEM NISKIEJ EMISJI. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE: – DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, – DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, – DOCIEPLENIE STROPODACHU, – DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ, – WYMIANĘ OKIEN ZEWNĘTRZNYCH, – WYMIANĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, – MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. I C.W.U., – MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA LED, – PRACE TOWARZYSZĄCE W TYM ROZBIÓRKI, – MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI, – SANITARIATY – POSADOWIENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH (WYDATEK NIEKWALIFIKOWALNY). W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO, DZIAŁANIA PROMOCYJNE ORAZ WYNAGRODZENIA DLA ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM. W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU WZROŚNIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNA, KTÓRA PO WDROŻENIU PROJEKTU WYNIESIE 76,12 %. NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁA OPRACOWANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ AUDYT ENERGETYCZNY. NIE PRZEWIDZIANO ZAGROŻEŃ DLA REALIZACJI PROJEKTU: POWIAT POSIADA UREGULOWANE KWESTIE WŁASNOŚCIOWE (BUDYNEK, GRUNTY SĄ WŁASNOŚCIĄ POWIATU), POWIAT PABIANICKI DYSPONUJE DOŚWIADCZENIEM W REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH KADRĄ, ŚRODKI NA POKRYCIE WKŁADU WŁASNEGO ZOSTAŁY ZABEZPIECZONE W BUDŻECIE POWIATU. PROJEKT JEST GOTOWY DO WDROŻENIA ZGODNY Z ZASADAMI UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA, ZOSTANĄ ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TJ. MONTAŻ DWÓCH PODNOŚNIKÓW, ZEWNĘTRZNA RAMPA, SZATNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POZIOMA KOMUNIKACJA W OBIEKCIE

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.