Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO ŁÓDŹ
wartość projektu
60 998 077,86 zł
dofinansowanie z UE
39 222 969,09 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu są prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Księżego Młyna w celu nadania im funkcji społecznych i gospodarczych, a także utrzymania funkcji mieszkaniowej.

Księży Młyn jest zdegradowanym, poprzemysłowym fragmentem miasta Łodzi, uznanym za pomnik historii pn.: „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 16 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 315). Domy familijne wraz z otoczeniem zostaną poddane kompleksowej renowacji, zapewniając tym samym ochronę dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Zakłada się, że na terenie Księżego Młyna docelowo powstanie dzielnica artystyczna, kreatywna. Utworzone zostaną pracownie dla twórców i Klub Księżego Młyna. Utrzymane zostaną istniejące  pracownie artystyczne, które pełnią funkcję zarówno gospodarczą, jak i animacji kulturalnej obszaru. Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej Księżego Młyna poprzez modernizację przestrzeni publicznej podwórek obejmującą m.in. prace z zakresu renowacji infrastruktury lokalnej, budowę „zielonego” parkingu przy ul. Fabrycznej 17A, ciągu pieszo-rowerowego na terenie byłej bocznicy kolejowej oraz prace konserwatorskie i restauratorskie i roboty budowlane budynków mieszkalnych, stanowiących własność Miasta oraz budynków wspólnot mieszkaniowych i budynków przedsiębiorców wyłonionych w konkursie na partnerów.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Łodzi i turyści odwiedzający miasto.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.