Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Pomocna Dłoń - usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

nazwa beneficjenta
FUNDACJA 4FUTURE
wartość projektu
4 332 733,68 zł
dofinansowanie z UE
3 682 823,63 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest rozwój, w okresie VII’18-XII’21, usług zdrowotnych i społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych, z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (dalej ŁOM), poprzez poszerzenie oferty partnerów w zakresie usług zdrowotnych (16 miejsc) oraz społecznych (50 miejsc). Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 65+ oraz dzieci (18-), zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) oraz ich opiekunów/rodzin. Wśród głównych rezultatów wymienić należy powstanie 18 miejsc świadczenia usług zdrowotnych, 50 miejsca świadczenia usług społecznych, objęcie wsparciem 281 osób oraz ich otoczenia (102 opiekunów faktycznych i członków rodzin). W ramach projektu uruchomiony zostanie Klub Seniora, oferujący szeroką gamę aktywności dla niesamodzielnych osób 65+, w tym m.in. zajęcia tematyczne, prozdrowotne, integracyjne, kulturalne, edukacyjne oraz poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, rodzinne.W projekcie zakłada się również realizację domowej opieki długoterminowej (do 12 m-cy) dla 60 osób niesamodzielnych 65+ (3 edycje po 20 osób). Opieka obejmować będzie wsparcie pielęgniarki, opiekuna, dietetyka, rehabilitanta, psychologa i będzie realizowana również w weekendy i w godzinach popołudniowych. 60 opiekunów faktycznych objętych będzie działaniami edukacyjnymi ze strony specjalistów. Trzecią formą wsparcia w projekcie będzie domowa opieka hospicyjna realizowana dla 21 dzieci oraz ich rodzin (42 osoby). W ramach projektu zakłada się rozszerzenie działań realizowanych w ramach gwarantowanych świadczeń podstawowych, m.in. poprzez udostępnienie sprzętu, działania edukacyjne dla opiekunów faktycznych, wsparcie wolontariuszy, zajęcia dla rodzeństw, wsparcie psychologiczne rodzeństw, wsparcie psychologiczne rodzin w procesie żałoby.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.