Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Optymalizacja usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych poprzez podwyższenie standardów opieki.

nazwa beneficjenta
"BEZPIECZNA STAROŚĆ" - EWA KEMPIŃSKA, WANDA SIPEL SPÓŁKA JAWNA
wartość projektu
1 296 048,00 zł
dofinansowanie z UE
1 101 640,80 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych świadczonych wobec osób niesamodzielnych w formie zdeinstytucjonalizowanej zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie ŁOM w okresie pomiędzy wrześniem 2018 r. a kwietniem 2020 r. W projekcie przewidziano objęcie grupy docelowej złożonej z 36 pacjentów (w tym 20 kobiet i 16 mężczyzn) usługami zdrowotnymi w postaci domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej realizowanej w domu pacjenta wraz z rehabilitacją, na którą składa się ocena medyczna lekarza rehabilitanta, ustalenie indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjenta, wykonywanych przez zespół rehabilitantów i masażystkę oraz wsparciem psychologiczno-terapeutycznym dla opiekunów faktycznych. Rezultat projektu przyczyni się do złagodzenia problemów w ww. zakresie w regionie ŁOM.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.