Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego

nazwa beneficjenta
TWOJA KLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
610 650,00 zł
dofinansowanie z UE
519 052,50 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt skierowany jest do 24 osób(12 kobiet i 12 mężczyzn), mieszkańców powiatu brzezińskiego, z których 12 osób(6 kobiet i 6 mężczyzn) stanowią osoby niesamodzielne,zaś 12 osób(6 kobiety i 6 mężczyzn) stanowią opiekunowie osób niesamodzielnych.Każdy uczestnik będzie objęty wsparciem w projekcie przez cały okres trwania projektu. W ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej odbywać się będą 4 wizyty pielęgniarki w tygodniu oraz w ramach rehabilitacji domowej 2 wizyty fizjoterapeuty w tygodniu, zaś wizyty lekarza w celu zlecenia zabiegów fizjoterapeutycznych odbywać się będą co 2 miesiące.Szkolenie dla opiekunów będą prowadzone w miejscu świadczenia wsparcia (czyli w domach osób niesamodzielnych). Wsparcie, w postaci konsultacji z psychologiem, będzie dostępne średnio 1-2 wizyty w miesiącu. Każdy z Uczestników Projektu – trzykrotnie podczas projektu – weźmie udział w pobycie rehabilitacyjnym w Ośrodku Dziennym Rehabilitacji (15,15 i 15 dniowy). Plan ćwiczeń i zabiegów zostanie dobrany indywidulanie dla każdego z uczestników przez lekarza rehabilitacji.W celu umożliwienia Uczestnikowi Projektu dotarcia do siedziby Wnioskodawcy konieczna jest organizacja transportu specjalistycznego. Założono przejazd w obie strony. Podczas każdego dnia pobytu Uczestnicy Projektu otrzymają obiad.Zaplecze Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjnego da większe możliwości sprzętowe dla rehabilitacji. Świadczenia udzielane w ramach Programu są dla Uczestników bezpłatne.Udział w Projekcie jest dobrowolny. Uczestnik może na każdym etapie zrezygnować z udziału w Projekcie. Po wcześniejszym zakończeniu udziału w Projekcie, na miejsce osoby, która zrezygnowała z udziału, zrekrutowana jest inna osoba z listy rezerwowej lub z nowej rekrutacji. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status i płeć (np.w przypadku rezygnacji kobiety,na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza na liście kobieta.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.