Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju

kategoria
nazwa beneficjenta
POWIAT LUBELSKI
wartość projektu
222 280 349,34 zł
dofinansowanie z UE
119 485 146,92 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
bialski
biłgorajski
chełmski
hrubieszowski
janowski
kraśnicki
krasnostawski
lubartowski
lubelski
łęczyński
łukowski
opolski (lubelskie)
parczewski
puławski
radzyński
rycki
świdnicki (lubelskie)
tomaszowski (lubelskie)
włodawski
zamojski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
8.2. Lokalny układ transportowy
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Powiat lubelski podjął wysiłek na rzecz koordynacji działań obejmujących rozbudowę i przebudowę systemu dróg powiatowych w całym województwie . Za cel postawiono sobie uzyskanie bezpośrednich połączenia z:

 • z istniejącą i planowaną do budowy siecią bazową i kompleksową TEN-T, a więc z trasami S12, S17, S19 i A2 na terenie województwa (powiaty bialski, krasnostawski, lubelski, lubartowski, zamojski, chełmski, puławski, radzyński, tomaszowski, świdnicki), oraz do sieci TEN-T kolejowej (powiaty rycki, łukowski)
 • terminalami towarowymi, węzłami multimodalnymi, centrami i platformami logistycznymi (powiaty parczewski, hrubieszowski, opolski, łęczyński, włodawski, tomaszowski),
 • istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi, uwzględnionymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, objętych często preferencyjnymi warunkami dla inwestorów (powiaty biłgorajski, kraśnicki, lubartowski, janowski, łukowski, opolski, parczewski, rycki).

Na całe przedsięwzięcie złożyło się więc 24 projekty związane z infrastrukturą drogową. Objęły one obszar 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Łącznie tworzą one nowoczesny lokalny system transportowy, na który składają się połączenia węzłów drugorzędowych i trzeciorzędowych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

Projekt jest kontynuacją wypracowanej koncepcji przebudowy dróg powiatowych, stanowiących alternatywne połączenia dla dróg wyższej kategorii.

Rezultatem projektu jest również zwiększenie:

 • potencjału gospodarczego regionu, co zwiększa atrakcyjność inwestycyjną i zachęci inwestorów. W konsekwencji przyczyni się to do powstawania nowych firm i tworzenia miejsc pracy,
 • przepustowości transportowej regionu poprzez sprawną i funkcjonalną sieć drogową i poprawę parametrów technicznych ciągów komunikacyjnych objętych projektem,
 • płynności, komfortu i bezpieczeństwa podróży dla wszystkich uczestników ruchu drogowego,
 • mobilności mieszkańców,
 • dostępności do miasta wojewódzkiego, regionalnych i subregionalnych ośrodków rozwoju gospodarczego, a tym samym poprawa dostępności do podstawowych usług publicznych, w szczególności edukacji, opieki zdrowotnej i rynku pracy,
 • atrakcyjności turystycznej regionu i wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego,

Liczby projektu:

 • Długość przebudowanych dróg powiatowych – prawie 205 km,
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – około 27 km,
 • Długość wybudowanych dróg powiatowych blisko 1 km,
 • Przejazd kolejowy, na którym poprawiono bezpieczeństwo – 1
 • Nowa obwodnica – 1
 • Wybudowane lub zmodernizowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego –146 szt.
 • Wybudowanych lub zmodernizowane urządzenia ochrony środowiska – 160 szt.
 • Zakupiony sprzęt lub systemy służące poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – około 600 szt.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.