Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)

nazwa beneficjenta
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
wartość projektu
26 093 125,00 zł
dofinansowanie z UE
20 859 307,28 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski (mazowieckie)
legionowski
m.st. Warszawa
otwocki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
2.1. E-usługi
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia dostępu i podniesienia jakości usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin na terenie WOF ZIT. W ramach projektu zostanie zaprojektowany i zbudowany system wsparcia usług opiekuńczych w oparciu o rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne, a następnie wdrożony wśród osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Głównym działaniem w projekcie jest stworzenie Systemu „E-Opieka”, ułatwiającego świadczenie usług opiekuńczych oraz teleopieki. Na podstawie danych zgromadzonych przez system będzie podejmowana decyzja o rodzaju pomocy, która zostanie udzielona. Ponadto opiekunom świadczącym usługi opiekuńcze zostanie zapewniona aplikacja mobilna do monitorowania oraz raportowania ich pracy w środowisku. Elementem systemu będzie także portal informacyjny powiązany z centrum teleopieki Ponadto w ramach projektu usprawniony zostanie system zarządzania danymi gromadzonymi w domach pomocy społecznej, dzięki czemu zwiększy się efektywność oferowanych usług dla mieszkańców, a także zastosowane zostaną urządzenia monitorujące funkcje życiowe mieszkańców DPS.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.