,,Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZlT - kolejny etap"

Projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap” realizowany będzie na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Nadarzyn jest sygnatariuszem Porozumienia WOF o współpracy w zakresie realizacji ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-20 z dn. 21 lutego 2014r.. Gmina Nadarzyn jest obszarem powiązanym funkcjonalnie z Warszawą. … Czytaj dalej ,,Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZlT – kolejny etap”