Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Aktywni Zawodowo 30+

nazwa beneficjenta
TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI CHRZANOWSKIEJ W CHRZANOWIE
wartość projektu
964 994,00 zł
dofinansowanie z UE
820 244,90 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
8.2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,zamieszkałych na terenie woj. Małopolskiego w okresie 01.06.201830.04.2020 roku, poprzez realizację dla 65osób w tym 34K kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego.Grupę docelową projektu stanowią osoby 30lat i wjęcej, pozostające bez pracy zamieszkujące woj.małopolskie pow. 50 uczestników projektu stanowią mieszkańcy powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla woj.małopolskiego, należące do co najmniej 1 z poniższych grup: os. niepełnosprawne os. powyżej 50 r. Kobiety os. o niskich kwalifik.długotrwale bezrob.bezrobotni mężczyźni w wieku 3049 nie więcej niż 20 ogółu bezrob.objętych wsparciemDziałania:IPD,pośrednictwo pracywsparcie Trenra pracy Zatrud. Wspierwarsztaty aktywizacyjne i interpesonalne,poradnictwo psychologiczne.stażesubsyd.zatrud.Rezultaty:46 bezrob.19 biernych zaw.,32 os, uzysk.kwalifik.Okres realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami określ. w regulaminie

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.