Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach

kategoria
nazwa beneficjenta
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
wartość projektu
697 257,99 zł
dofinansowanie z UE
435 958,68 zł
Województwo
śląskie
Powiat
m. Katowice
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach. Działania w ramach projektu dotyczą modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz likwidacji „niskiej emisji” poprzez likwidację kotła na paliwo stałe i podłączenie do sieci ciepłowniczej. Realizacja projektu obejmuje prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa, audyt energetyczny), prace budowlane (izolacja przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, zmiana źródła ciepła dla budynku – instalacja wymiennikowni, wymiana oświetlenia zewnętrznego), nadzór inwestorski oraz promocję projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe). Celem projektu jest zwiększenie efektywności wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii w budynku Miejskiego Domu Kultury. W konsekwencji jego realizacja umożliwi ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Okres realizacji rzeczowej: IV kw. 2018 r. – III kw. 2019 r.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.